Kategori -Temel Düzey HTML

Temel HTML bölümünde web tasarımın olmazsa olmazı olan metin işaretleme dili HTML’i temel düzeyde anlatacağım.