Temel Düzey HTML

Ders 1-Temel HTML Ve İnternet Kavramları

Ders 1-Temel HTML Ve İnternet Kavramları
Temel HTML Ve İnternet Kavramları

Temel HTML derslerimizin ilk bölümünde web tasarımın daha doğrusu İnternet’in en temel kavramlarına değineceğiz. Bu yazımızı okuduktan sonra bir web tasarımcının bir webmasterın bilmesi gereken temel kavramlarını öğrenmiş olacaksınız. Aynı zamanda temel html kavramlarını öğrenmiş olacaksınız.

Temel İnternet Kavramlar

İnternet Nedir: İnternet interconnected-network kelimelerinin kısaltılmışıdır internetin anlamı ise birbirine bağlı ağlar demektir. İnternet küreseldir ve merkezi yoktur bilgisayarların yada diğer akıllı cihazların birbirine bağlanması ile oluşturulan dev bir küresel ağdır.

HTML Nedir: Hyper Text Markup Language kelimelerinin kısaltılmışıdır Türkçe anlamı ile Hiper Metin İşaretleme Dilidir. HTML aslında bir web sitesinin iskeletidir sadece parçaları bir arada tutar. Şuan için ne dediğimi anlamadığınızın farkındayım ama eğitimlerimiz ilerledikçe anlayacaksınız.

CSS Nedir: Cascading Style Sheets kelimelerinin kısaltılmışıdır Türkçede Sitil Şablonları anlamına gelmektedir. HTML bir web sitedeki elemanları bir arada tutar CSS ise elemanların şeklini şemailini belirler örneğin TeknoSelfi yazısının kırmızı renk olmasını belirler.

WWW Nedir: World Wide Web kelimelerinin kısaltılmışıdır anlamı Dünya Çapında Ağ demektir. Basitçe anlatmak gerekirse World Wide Web İnternetteki bilgi alışverişinde bulunmanın geniş bir koleksiyona yani herkesin erişebildiği bir ortama aktarılmasıdır.

Web Sitesi Nedir: HTML, CSS ve çeşitli diller ile yazılmış birçok sayfadan oluşan bir bilgi, içerikler kütüphanesidir.

Sunucu Nedir: Her web sitesi bir internete bağlı bir bilgisayar üzerinde çalışmaktadır. Bu bilgisayarlar her zaman internete bağlıdır ve hiç kapatılmazlar. İnternette bağlı her cihazın bir kimlik numarası vardır bu numaraya IP adresi denilmektedir. IP adresi  0 ile 256 arasında 4 sayıdan oluşmaktadır örneğin www.google.com IP adresi 216.58.214.227 dir. Bu IP adresini internette arattığınızda google çıkacaktır bir deneyin derim. Denemesi bedava!!! 🙂

Web Tarayıcısı Nedir: Web tarayıcısı İnternet ortamına tam anlamıyla erişmemizi ve bilgi almamızı sağlayan bir yazılımdır.

İSS Nedir: İnternet Servis Sağlayıcısı kelimelerinin kısaltmasıdır. Kullanıcılarına belirli bir ücret karşılığında İnternet ağına bağlayan ağ sağlayıcı şirketlerdir. Ülkedeki İnternet ağını kurar ve denetimde tutarlar.

FTP Nedir: File Transfer Protocol kelimelerinin kısaltılmışıdır Türkçesi Dosya Transfer Protokolü şeklindedir. İnternet aracılığı ile web site sahiplerinin herhangi bir bilgisayardan web sunucusuna dosya transferi işlemi için oluşturulan bir protokoldür. FTP programlarının en meşhuru FileZilla isimli programdır.

HTTP Nedir: Hyper Text Transfer Protocol kelimelerinin kısaltılmışıdır Türkçesi Zengin Metin Transfer Protokolüdür. FTP den farkı ziyaretçi ile sunucu arasında gerçekleşen bilgi (herhangi yazı resim vb) paylaşım protokolüdür. Bilgi paylaşımının daha güvenli olması gereken yerlerde örneğin alışveriş  sitelerinde kullanılan HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) versiyonuda vardır.

HTTP veya HTTPS Ziyaretçi-Sunucu, FTP Site Sahibi- Sunucu arasındaki bilgi paylaşım kurallarını belirlemektedir.

Domain Nedir: İnsanların web sitelerine erişimini kolaylaştırmak için IP adresleri yerine kullanılan alternatif isimdir. Örneğin TeknoSelfi bir Domain’dir. Domain’ler sayesinde uzun ve akılda kalması zor sunucu IP adreslerini yazmak zorunda kalmadan sitelere kolayca erişebiliriz.

DNS Nedir: Domain Name System kelimelerinin kısaltılmışıdır. Bir takipçimiz tarayıcısında www.teknoselfi.com adresini arattığında tarayıcı, alan adı sisteminden bu Domain bağlı IP adresini bulması istenecektir ve bulduğunda sizi yönlendirecektir. DNS sunucuları DNS veri tabanına sahip bilgisayarlardır.

W3C Nedir: World Wide Web Consortium kelimelerinin kısaltmasıdır. CERN’de çalışan Tim Berners-Lee tarafından kurulan Web standartlarını belirleyen bir kuruluştur. Aynı zamanda HTML, CSS gibi web tasarım dillerini ortaya çıkaran kuruluştur.

Temel HTML Kavramlar

HTML Dosyası Nedir: .html uzantısına sahip dosyalardır. HTML dosyalarının içinde hiyerarşik bir şekilde ilerleyen HTML etiketleri bulunur. Html dosyalarında aynı zamanda Css, JavaScrıpt gibi web tasarım dilleride bulunabilir.

.html Uzantılı Dosya görünümü

.html Uzantılı Dosya

Etiket (Tag) Nedir: Belirli bir özellik veren değer katan HTML yapı taşlarıdır. <Etiket Adı> şeklinde tanımlanır. Her etiket açıldıktan sonra mutlaka kapatılır. Bu kapatılma işlemi etiketin başına / (slash) konularak </Etiketin Adı> şeklinde yapılmaktadır. Etiket kapatılmadan önce araya HTML dosyasına yerleştirilmek istenen yazı, resim vb gelir.

Aşağıdaki <p> paragraf Etiketinde “Merkaba HTML” elemanı paragraf olarak tanımlanmış ve HTML dosyasındaki yerini almıştır.

HTML Etiketinin Yapısı ve Yapısındaki Elemanlar

HTML Etiketinin Yapısı

Parameter (Parametre) Nedir: Parametreler html etiketlerinin değiştirilebilen özelliklerinin genel ismidir. Aşağıdaki örnekte <h3> başlık tagının içinde “align” parametresi yani özelliği tanımlanmıştır. Align özelliği etiketin içindeki elemanın yatay olarak nasıl hizalanacağını belirler.
<h3 align="center">TeknoSelfi Temel Web Tasarım Ve HTML Kavramları</h3>

Value (Değer) Nedir: Value bir etikete tanımlanan parametreye verilen değerdir. Yukarıdaki örnekten anlatacak olursam “center” <h3> tagının merkezde yani ortada olmasını belirleyen bir değerdir.

9 Yorum

Yorum Yap